Saturday, February 16, 2008

drawing, with kids


ayan kase. pinakita mo pang pwedeng magdrowing sa kompyuter. yung "magic" na bolpen na walang tinta at yung "magic" na papel na di naman nasusulatan.

tuloy ilang beses isang araw: "i-drowing mo si spider-man!"

nasubukan nyo na bang mag-one minute sketch nang me nakakandong sayong dalawang bata?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...