Saturday, July 17, 2010

4:36pm

page one is up.

wow. wala pa akong ideya kung ano'ng mangyayari. medyo alam ko na ang gusto kong ending, pero di ko pa alam kung paano makakarating doon. matatapos ko kaya yung 24 pahina?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...